مكارم خوبان: سلوك اهل تقوي، شرح خطبه حضرت علي ع
مكارم خوبان: سلوك اهل تقوي، شرح خطبه حضرت علي ع
مؤلف: ثمري، علي
محل نشر: ايران، تهران
ناشر: آبرون
تاریخ نشر: ١٣٨٨ ش
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: ١٨٧
قطع و اندازه: رقعي
نوع جلد: شوميز
نوع مدرک: كتاب چاپي
زبان: فارسي
موضوع اصلی: فرمايشات
محل در کتابخانه: ٥٠٠/١٢/٢/١٥
موضوع فرعی: شروح خطبه متقين
شماره اختصاصی: « ٢٢١٥٠ »
توضيحات: ت(٢٢٤٠)