ابصار المستبصرين {نسخه عكسي}
ابصار المستبصرين {نسخه عكسي}
مؤلف: دبيلي، عبدالوهاب
محل نگهداری: ايران، قم
مركز نگهداری: مركز الاحياء التراث الاسلامي
تاریخ کتابت: ١٢٤٠ ق
تعداد صفحات: ٧٨
قطع و اندازه: رحلي
نوع جلد: گالينگور
نوع مدرک: كتاب خطي
زبان: فارسي
عربي
موضوع اصلی: امامت
محل در کتابخانه: ٠/٨/٣/٣٦
موضوع فرعی:
شماره اختصاصی: « ١٢٢٤٩ »
توضيحات: مركز ج ٥ عكسي ص ٨٣ ش ١/ ١٦٤٠ مركز ج ١ خطي ص ٧٧ ش ١/ ٥١