آئينه ماثر
آئينه ماثر
گردآورنده: محفوظي، محمد صادق
گردآورنده: هاشميان، محمد تقي
محل نگهداری: ايران، قم
مركز نگهداری: مجمع ذخائر اسلامي
تاریخ کتابت: ١٣٨٧ ش، ١٤٢٩ ق، ٢٠٠٩ م
تعداد صفحات: ١٩٨
قطع و اندازه: رحلي
نوع جلد: سلفون
نوع مدرک: كتاب خطي
زبان: عربي
موضوع اصلی: فضائل
محل در کتابخانه: ٩١٠/١/٢/٣
موضوع فرعی: هنروخوشنويسي
شماره اختصاصی: « ٢١٣٠٩ »
توضيحات: