١ - ابصار المستبصرين ٢ - احتجاج دبيلي با يكي از سنيان [نسخه عكسي]
١ - ابصار المستبصرين ٢ - احتجاج دبيلي با يكي از سنيان [نسخه عكسي]
مؤلف: دبيلي، عبدالوهاب
محل نگهداری: ايران، قم
مركز نگهداری: مركز الاحياء التراث الاسلامي
تاریخ کتابت:
تعداد صفحات: ١٠٧
قطع و اندازه: رحلي
نوع جلد: گالينگور
نوع مدرک: كتاب خطي
زبان: عربي
موضوع اصلی: امامت
محل در کتابخانه: ٠/٨/٣/٣٧
موضوع فرعی:
شماره اختصاصی: « ٣١١٣٢ »
توضيحات: محل نسخه: كتابخانه مركز احياء ميراث اسلامي/ شماره نسخه: فهرست مركز احياء ميراث اسلامي، ج١٠، خطي، ش ٤٠٧٢