١٣٠ قصة من حياة سيدنا علي رضي الله عنه
١٣٠ قصة من حياة سيدنا علي رضي الله عنه
گردآورنده: عبد الجواد، محمد
محل نگهداری: مصر، الجيزه
مركز نگهداری: دارالنهار للنشر
تاریخ کتابت: ٢٠١٦ م
تعداد صفحات: ٦١
قطع و اندازه: وزيري
نوع جلد: شوميز
نوع مدرک: كتاب خطي
زبان: عربي
موضوع اصلی: زندگاني
محل در کتابخانه: ٢٠٠/٦/٥/٣٢
موضوع فرعی: اهل تسنن
شماره اختصاصی: « ٣١٢٣٩ »
توضيحات: ت(٤٨٣٦)