* ى [ / . ؟ ( ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ آ ا أ إ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي ئ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
عنوان:
زبان: موضوع اصلی: موضوع فرعی: نوع مدرک:
تعداد: ٦ مدارک (زبان: پشتو)
به ترتيب: 
شماره عنوان
١ خوشال بابا او نبوي كورني
٢ د امام علي عليه السلام ژوند
٣ د امامت عقلي لازم والي (د اهلبيتو ع د فضائلو لري ١)
٤ د حق لتمون
٥ د پيغمبر اكرم ص جانشين (د اهلبيتو ع د فضائلو لري ٢)
٦ معالم المدرستين
«« « » »»